කැළැල් සම, මිලදී ගැනීම වටී ද? කියවන්න!

මෙම පිටුවේදී කුරුලෑ සඳහා ලබා ගත හැකි ප්‍රධාන කුරුලෑ නිෂ්පාදන තුන සමාලෝචනය කරමි. මම නිෂ්පාදන ලේබල වලට සබැඳි ලබා දෙන අතර එමඟින් ඔබට අමුද්‍රව්‍ය දැක ගත හැකි අතර නිෂ්පාදිතය is ලදායීද නැද්ද යන්න ඔබට දැකගත හැකිය. නිෂ්පාදනයක් කුරුලෑ වලට effective ලදායී නොවීමට හේතු සහ අතුරු ආබාධ, ඔබ අත්විඳිය හැකි අතුරු ආබාධ සහ මෙම නිෂ්පාදන වලින් ඔබට ලබා ගත හැකි ප්‍රතිලාභ පිළිබඳව මම සාකච්ඡා කරමි. ඔබට කුරුලෑ ඇති අතර කුරුලෑ නිෂ්පාදන සොයන්නේ නම්, මෙම පිටුව කියවා නිවැරදි නිෂ්පාදන සොයා ගැනීමට ඔබ කාලය ගනු ඇතැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි. කුරුලෑ ඉවත් කිරීමට උපකාරී වන විවිධාකාර අමුද්‍රව්‍ය ඇති කුරුලෑ නිෂ්පාදනවල විවිධ වෙළඳ නාම ලැයිස්තුගත කිරීමටද මම බලාපොරොත්තු වෙමි. වඩාත් සුලභ කුරුලෑ ගැටළු මොනවාද? එක්සත් ජනපදයේ 70% කට වඩා වැඩි පිරිසකට කුරුලෑ ඇති බව මෑතකදී කරන ලද අධ්‍යයනයකින් හෙළි විය. වඩාත් සුලභ කුරුලෑ ගැටලුව වන්නේ තෙල් සහිත සමයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබේ මුහුණෙන් කිසිදු සම තෙල් ඉවත් කිරීමට ඔබට නොහැකි බවයි. ඔබේ සමට එය කළ නොහැකි නිසා කුරුලෑ සියල්ලම ඔබේ මුහුණෙන් ඉවත් කිරීමද ඔබට අපහසුය.

අපගේ අවසාන අදහස්

Black Mask 

Black Mask 

Noah Humphrey

සමේ පෙනුම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා Black Mask අමාරුයි - හේතුව කුමක් විය හැකිද? එක් පරීක්ෂක වාර්තා විශ...